banner

O středisku

Středisko správy počítačové sítě, zkráceně SSPS, ve spolupráci s CIV udržuje základní síťovou infrastrukturu na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Současně také poskytuje poradenské služby spjaté se softwarovou a hardwarovou problematikou, mimo jiné servisní úkony pro fakultní výpočetní techniku. Pro studenty udržuje sadu volně dostupných pracovních stanic OrionX v prvním patře na Klatovské třídě 51.

Pravidelně se účastní vzdělávacích kulturních akcí, jako např. Dny vědy a techniky, a zajišťuje technickou podporu všem katedrám FPE.